Ortopedia

Ortopedia

Badania ortopedyczne
Badanie RTG w kierunku dysplazji stawów biodrowych oraz łokciowych –  zabiegi ograniczające rozwój dysplazji
Pektinektomia, Symphisiodeza, PRP, KM.
Zabiegi w obrębie kolana –  zwichnięcie rzepki / metodą szwu bocznego, przeszczep guzowatości piszczelowej, zerwanie więzadła krzyżowego, więzadeł w kolanie
metodą zewnątrz torebkową / szew boczny /, wewnątrz torebkową / pełna rekonstrukcja więzadła /.
Zabiegi stabilizujące złamania np. gwoździe śródszpikowe, płyty i inne.
Stabilizacja złamań miednicy i wiele innych…
Po zabiegach operacyjnych nad pacjentami czuwa wykwalifikowany personel 24 h w specjalnie przygotowanych i wentylowanych pomieszczeniach / boksach / – co pozwala na odpowiednie i ciągłe leczenie p/bólowe dając
komfort naszym podopiecznym.

Nad każdym zabiegiem czuwa wykwalifikowany Anestezjolog prowadząc indywidualnie każde znieczulenie
dobierając je wedle współczesnych protokołów.

Współpracujemy z bankiem krwi – istnieje możliwość  transfuzji krwi oraz preparatów krwiopochodnych.
Wszelkie usunięte zmiany jeśli wymagają badamy histopatologicznie na wydziale Anatomii patologicznej na uniwersytecie przyrodniczym w Lublinie oraz w laboratorium Vet-Diagnostyka.